RODO - NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 /RODO/.

W związku z tym informujemy Państwa że:

1. Administratorem danych osobowych jest Firma: Zakład Produkcyjno-Usługowy TEPOL S.C. Nawara Ewa, Szczupak Adam, 32-329 Bolesław, Laski ul. Błędowska 15, NIP 637-01-21-779, Regon 273466617. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 32-329 Bolesław, Laski ul. Błędowska 15, telefonicznie na nr 604 267 639 lub e-mail: poczta@tepol.pl.

2. Firma przetwarza dane w celach:

a) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę /podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy art.6 ust.1 litera b RODO/

b) marketingowych /podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy - marketing własnych produktów i usług art.6 ust.1 litera f RODO/
 
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń /podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy art.6 ust.1 litera f RODO/
 
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną /wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Podstawą prawną jest zgoda art.6 ust.1 litera b RODO/.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia ewentualnej zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy z Firmą

5. Odbiorcami danych będą:

a) podmioty dostarczające i wspierające działalność usługową Firmy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy

b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić sie do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator zachowuje najwyższą staranność, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem.

COOKIES

1. Czym są cookies /ciasteczka/?
Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika wysyłane są poprzez serwer www, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

2. Zastosowanie ciasteczek.
Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

3. Blokowanie ciasteczek.
Aby zablokować pliki cookies lub wyłączyć niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej. Przykłady ustawienia niektórych popularnych przeglądarek:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia / Zaawansowane / Prywatność i bezpieczeństwo / Ustawienia treści.

Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia / Opcje / Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Opera
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia / Preferencje / Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub odznaczenie w pozycji Ciasteczka.

Internet Explorer
Narzędzia / Opcje Internetowe / Prywatność / Suwakiem ustawiamy poziom prywatności, zatwierdzamy OK

Safari
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Preferencje / Bezpieczeństwo / wybieramy poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookies"

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem.